Tweedelijnszorg

Voor tweedelijnszorg heeft u een verwijzing nodig. Tweedelijnszorg is namelijk de tegenhanger van eerstelijnszorg, waar u direct toegang tot heeft. Bij eerstelijnszorg kunt u denken aan huisartsen en andere zorginstanties waar u direct zelf een afspraak mee maakt. Tweedelijnszorg is dan de specialist waar de huisarts u naar doorverwijst als dat nodig is.

De scheiding in deze vormen van zorg is erg belangrijk. Eerstelijns zorgverleners zijn namelijk in staat om al veel problemen zelf te verhelpen, zonder dat daar een specialist aan pas hoeft te komen. Omdat tweedelijns zorg vaak complexer en duurder is dan eerstelijns zorg, is het belangrijk om zeker te weten dat een cliënt hiervoor in aanmerking komt. Wanneer klachten zich uitbreiden en er een meer specialistische behandeling nodig is, kunt u een doorverwijzing krijgen van uw huisarts en kunt u gebruik maken van tweedelijnszorg.

Eerstelijns of tweedelijns psycholoog?

Als het om geestelijke gezondheid gaat, zijn er zowel eerstelijns psychologen als tweedelijns psychologen. Het kan dus verschillen of u een doorverwijzing nodig heeft voor een psycholoog. Wat doet een tweedelijns psycholoog? Er kan bij een cliënt een sterke behoefte zijn aan specialistische zorg. Dit is bijvoorbeeld het geval als er meerdere aandoeningen tegelijk geconstateerd worden, als bepaalde aandoeningen terugkeren of als ze langer aanhouden. De behandelingen duren langer en worden complexer.

Om in een dergelijk geval te kunnen helpen, heeft een tweedelijns psycholoog een verwijzing nodig van bijvoorbeeld de huisarts, bedrijfsarts of Bureau Jeugdzorg. Tweedelijnszorg is dus ook een uitgebreidere vorm van zorg, die over het algemeen op de lange termijn plaatsvindt.

Check uw verzekeringspolis bij tweedelijns zorg

Als u in aanmerking komt of denkt te komen voor tweedelijnszorg, dan is het verstandig om uw verzekeringspolis na te kijken. Zo ziet u direct in welke gevallen u een wettelijke eigen bijdrage dient te betalen en hoe hoog dit bedrag dan is. Zo bent u altijd goed voorbereid.

 

Lees meer bij Zuster Jansen