Transmurale zorg

Wat is transmurale zorg? Transmurale zorg, dat ook wel ketenzorg wordt genoemd, is een dynamische vorm van zorg waarbij intramurale en extramurale zorg met elkaar worden gecombineerd. De zorg wordt in deze gevallen aangeboden door meerdere zorgverleners. Denk hierbij aan thuiszorg, gecombineerd met de zorg van een huisarts of polikliniek. Om ervoor te zorgen dat de uw behandeling zo efficiënt mogelijk plaatsvindt, wordt de geboden zorg zoveel mogelijk afgestemd op uw persoonlijke situatie en behoeften.

Transmurale zorg betekenis

De transmurale zorg betekenis is dus: zorg die zowel in huis als op locatie wordt geleverd. Dit kan plaatsvinden op zowel regionaal als lokaal niveau. Transmurale zorg is zeer geschikt in situaties waarin een specifiek ziektebeeld is vastgesteld. Hierbij kunt u onder andere denken aan chronische aandoeningen. Bij transmurale zorg kunnen verschillende partijen samenwerken om zo een compleet zorgpakket te bieden aan degene die het nodig heeft. Er worden hierbij afspraken gemaakt tussen de verschillende zorgverleners, waardoor zij samen de verantwoordelijkheid op zich nemen.

Het doel van transmurale zorg is om de zorg onder andere effectiever en efficiënter te maken. Kosten worden bespaard waar dat kan, zonder daarbij te besparen op kwaliteit, en de term ´zorg op maat´ kan optimaal worden ingevuld door de samenwerking die is aangegaan.

Transmurale zorg voorbeeld

Om goed uit te leggen wat deze vorm van zorg inhoudt geven wij u een transmurale zorg voorbeeld:  een patiënt met een lichamelijke aandoening als kanker, kan thuis een chemokuur krijgen in plaats van in het ziekenhuis. Medisch specialisten komen dit thuis verzorgen. De nazorg wordt vervolgens gedaan door verpleegkundigen vanuit de thuiszorg, in overleg met de specialisten uit het ziekenhuis. De verantwoordelijkheid wordt zo verdeeld over verschillende vormen van zorg, waarbij intensief wordt samengewerkt om de patiënt zo goed mogelijk te voorzien van complete, kwalitatieve zorg.

Thuiszorg kan een belangrijk onderdeel zijn van transmurale zorg. Ook Zuster Jansen werkt samen met uw huisarts, om zo goed te bepalen wat u nodig heeft. Zo kunt u thuis blijven wonen terwijl u toch zorg ontvangt van de beste kwaliteit. Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

 

Lees meer bij Zuster Jansen