Semimurale zorg

Als u aanspraak wil maken op gezondheidszorg in Nederland, dan zijn er voor u verschillende mogelijkheden. Van welke optie u gebruik maakt, hangt daarbij volledig af van uw specifieke zorgvraag. Zorg in Nederland kan intramuraal, extramuraal of semimuraal geboden worden. Intramuraal betekent dat u verzorgd wordt in een zorginstelling of verpleeghuis, extramuraal betekent juist dat u thuis kunt blijven wonen en u raadt het wellicht al: semimurale zorg is de ´tussen´ vorm, waarbij u voor een groot deel zelfstandig in uw eigen omgeving blijft wonen.

Semimurale zorg: betekenis

De semimurale zorg betekenis is letterlijk ´half binnen de muren´. Dit houdt in dat u voor de helft (ongeveer) thuis en voor de andere helft dus buitenshuis zorg ontvangt. Dit geeft u onder andere de vrijheid om uw eigen dagelijkse routine te blijven onderhouden, terwijl u toch kunt rekenen op de beste zorg. Een voorbeeld van semimurale zorg is bijvoorbeeld dagbesteding in een dagverblijf, voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke handicap. Ook behandeling in een psychiatrische instelling is onderdeel van semimurale zorg.

Semimurale zorg: ook iets voor mij?

Wanneer is semimurale zorg iets voor u? Kort gezegd: als u zich in een situatie bevindt waarin u meer nodig heeft dan wat extramurale zorg u kan bieden, maar waarbij een volledige opname niet nodig is, is semimurale zorg de oplossing. Er zijn voldoende mogelijkheden voor u waarbij u uw onafhankelijkheid zoveel mogelijk behouden blijft, zonder in te leveren op het gebied van professionele zorg.

Ook Zuster Jansen draagt bij

Als semimurale zorg in uw situatie nodig en mogelijk is, kunt u een beroep doen op Zuster Jansen. Onze professionele zorgverleners streven ernaar dat u zoveel mogelijk in uw eigen omgeving kunt verblijven. Dit doen wij door de beste particuliere thuiszorg te bieden. Naast volledige 24-uurs zorg kunt u bij ons ook terecht voor 12-uurs zorg of zorg bij de ziekte van Alzheimer. Wilt u ook zoveel mogelijk zelfstandig blijven? Vraag dan informatie aan of schakel ons direct in. Dit doet u door contact op te nemen met onze zorgcoördinator.

 

Lees meer bij Zuster Jansen